Munkahelyi egészségügyi és munkabiztonsági szabályzat


Az 1974-esEegészségügyi és Munkabiztonsági Törvény kötelező mind a munkaadókra, mind a munkavállalókra. Ezen törvény előírásainak megfelelés érdekében a Essentra plc-vel közösen egy Biztonsági Irányítási rendszer került kialakításra, mely folyamatos fejlesztésre ösztönöz az egészség és biztonság terén, folymatos veszély csökkentés és monitoring által. A cégnek ez az előírása biztosítja, hogy a Biztonsági Irányítási rendszert és a biztonságra irányuló felelősséget mindenki elfogadja, és teljesítse annak előírásait a cég minden munkatársa.

A cégünk biztosítékot nyújt arra, hogy minden gyakorlati lépést megtett dolgozói, látogatói, szerződött partnerei egészségének, biztonságának megőrzésére az ellenőrzésünk alatt levő minden ingatlanban.

Munkatársaink részére minden instrukciót, információt és képzést biztosítunk, hogy munkájuk során egészségük, biztonságuk biztosított legyen.

Minden munkatársunknak kötelessége hogy mindent megtegyen saját egészsége, biztonsága megőrzése érdekében, és ezt megtegye minden munkatársa felé is.

A cégnél mindenkinek törekednie kell arra, hogy a munkaterületek, módszerek a lehető legbiztonságosabbak legyenek, és a vállalattal együtt kell működnie minden jogi kötelezettség betartására.

A vállalat nyitott a munkavállalókkal munkabiztonsági, munkaegészségügyi konzultációkre, támogatja minden területen munkabiztonsági bizottságok létrehozását, biztonsági auditok végzését.Ez minden telehelyünkön támogatott.

A vállalat információkat biztosít a munkabiztonsággal kapcsolatban álló munkatársaknak, részvényeseknek, melyet rendszeresen átvizsgál és frissít.

Időszakonként a Szabályzat, szervezet és intézkedések értékelésre, szükség esetén módosításra kerülnek. Az ügyvezető igazgató felelős a minőségpolitika előkészítéséért, alkalmazásáért és ellenőrzéséért a Moss szervezetén belül.

Essentra Components -

Az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi irányelv nyilatkozata

1.1 A Components divízió elkötelezett a legmagasabb szintű egészségbiztonsági és környezetvédelmi követelmények (HSE) elérése mellett. Ez az elkötelezettség valamennyi munkavállalónkra kiterjed, valamint valamennyi a csoport tevékenysége által érintett személyre, többek között az ideiglenes munkavállalókra, alvállalkozókra, ügyfelekre, szállítókra és látogatókra, a környező szomszédokra és a környezetre.

1.2 Hisszük, hogy a megbízható irányítási rendszerek, valamint a tájékozott, elkötelezett munkatársak erős HSE-kultúrát teremtenek. Mint ilyen, célunk a zéró balesetszám elérése az összes munkatársunk aktív bevonásával és vezetőségünk látható irányításával.

1.3 Évente HSE-célokat tűzünk ki, és megfelelő terveket tartunk fenn, amelyek az egészség, biztonság és környezet kezelésének és teljesítményének fenntartását és javítását szolgálják. A HSE-projekteknek és kezdeményezéseknek a más operatív, gyártási és minőségügyi projektekkel legalább azonos szintű prioritást kell élvezniük, és adott esetben szerepelniük kell a vállalati stratégiai tervezésben és az éves költségvetési folyamatban is.

1.4 A Components divíziójának ügyvezetője felelős annak biztosításáért, hogy megfelelő HSE-intézkedéseket foganatosítsunk minden telephelyünk számára. Ez kiterjed a stratégia, irányelvbeli kötelezettségek és egyéb HSE-programok számára elégséges idő és erőforrások rendelkezésre bocsátására is.

1.5 A dokumentum meghatározza azokat az irányelveket és eljárásokat, amelyeket az Essentra vezetett be az egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi irányelveinek való megfelelés érdekében azokban az országokban, ahol az Essentra működik

We make it Safer.