Munkahelyi egészségügyi és munkabiztonsági szabályzat


Az 1974-esEegészségügyi és Munkabiztonsági Törvény kötelező mind a munkaadókra, mind a munkavállalókra. Ezen törvény előírásainak megfelelés érdekében a Essentra plc-vel közösen egy Biztonsági Irányítási rendszer került kialakításra, mely folyamatos fejlesztésre ösztönöz az egészség és biztonság terén, folymatos veszély csökkentés és monitoring által. A cégnek ez az előírása biztosítja, hogy a Biztonsági Irányítási rendszert és a biztonságra irányuló felelősséget mindenki elfogadja, és teljesítse annak előírásait a cég minden munkatársa.

A cégünk biztosítékot nyújt arra, hogy minden gyakorlati lépést megtett dolgozói, látogatói, szerződött partnerei egészségének, biztonságának megőrzésére az ellenőrzésünk alatt levő minden ingatlanban.

Munkatársaink részére minden instrukciót, információt és képzést biztosítunk, hogy munkájuk során egészségük, biztonságuk biztosított legyen.

Minden munkatársunknak kötelessége hogy mindent megtegyen saját egészsége, biztonsága megőrzése érdekében, és ezt megtegye minden munkatársa felé is.

A cégnél mindenkinek törekednie kell arra, hogy a munkaterületek, módszerek a lehető legbiztonságosabbak legyenek, és a vállalattal együtt kell működnie minden jogi kötelezettség betartására.

A vállalat nyitott a munkavállalókkal munkabiztonsági, munkaegészségügyi konzultációkre, támogatja minden területen munkabiztonsági bizottságok létrehozását, biztonsági auditok végzését.Ez minden telehelyünkön támogatott.

A vállalat információkat biztosít a munkabiztonsággal kapcsolatban álló munkatársaknak, részvényeseknek, melyet rendszeresen átvizsgál és frissít.

Időszakonként a Szabályzat, szervezet és intézkedések értékelésre, szükség esetén módosításra kerülnek. Az ügyvezető igazgató felelős a minőségpolitika előkészítéséért, alkalmazásáért és ellenőrzéséért a Moss szervezetén belül.